Miejscowości

Wiadomości

niedziela, 08 grudzień 2013 09:55

Trasy samochodowe w Bieszczadach: Doliną Sanu, Solinki i Osławy

Napisane przez 

Doliną Sanu, Solinki i Osławy

Trasa długości ok. 132 km wiedzie doliną Sanu następnie Solinki, Osławy i jej dopływów. Otacza pasmo Wysokiego Działu, Łopiennika i Durnej oraz Pogórze Leskie. W nomenklaturze turystycznej zwana „trzecią obwodnicą bieszczadzką". Droga na odcinku Lesko – Uherce Mineralne wiedzie dużą obwodnicą bieszczadzką, następnie wzdłuż Jeziora Myczkowskiego i Solińskiego oraz Solinki. Od Cisnej do Komańczy wzdłuż pasma granicznego karpacką drogą rokadową. Od Komańczy do Zagórza poruszamy się wzdłuż rzeki Osławicy a następnie Osławy stanowiącej jednocześnie granicę pomiędzy Beskidem Niskim a Bieszczadami oraz Karpatami Zachodnimi a Wschodnimi. Trasa obfituje w wiele atrakcji przyrodniczych i kulturowych, daje nam również możliwość zapoznania się z największymi zbiornikami wodnym Bieszczadów.

5 Dolinami Solinki i Osławy-001 thumb medium471 442

Trasa - Doliną Sanu, Solinki i Osławy

Opis trasy (najważniejsze atrakcje turystyczne):

Lesko (0 km) - zamek Kmitów z XVI w, kościół parafialny z XVI w., synagoga z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów, kirkut, rynek starego miasta z kamienicami z XVII-XIX w., bunkry Linii Mołotowa, źródełka wód mineralnych, cmentarz wojenny z I wojny światowej, wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe

 

Zamek Kmitów w Lesku

 

Kirkut w Lesku


Glinne (4 km) - pomnik przyrody „Kamień Leski" z panoramą na Bieszczady, Pogórze Bukowskie i Góry Sanocko-Turczańskie

 

Kamień Leski


Uherce Mineralne (6 km) - późnobarokowy kościół z 1757 r. z odnowionym wnętrzem, dzwonnicą wolnostojącą, otoczony murem obronnym z otworami strzelniczymi, dwór obronny Herburtów z II połowy XVI wieku (opuszczony), pomnik przyrody „Wodospad na rzece Olszance", Ekomuzeum w „Krainie bobrów", cmentarz wojenny z I wojny światowej, kilka okazałych pomnikowych lip


Zwierzyń (8 km) - dawna cerkiew murowana z drugiej połowy XVIIIw., chata doliniańska z XIX w., cudowne źródełko, malownicze przełomowe odcinki rzeki San,

 

Zwierzyń, cudowne źródełko


Myczkowce - Caritas (9,7 km) – Centrum Kultury Ekumenicznej ( z miniaturami świątyń z Polski południowo-wschodniej, terenów przygranicznych Ukrainy i Słowacji), ogród biblijny, zwierzyniec, kawiarenka św. Franciszka, sieć szlaków spacerowych

 

Centrum Kultury Ekumenicznej


Myczkowce (11,5 km) – zapora wodna na Sanie, Jezioro Myczkowskie, dawna cerkiew murowana z 1910-13 r., ruiny kamiennego spichlerza z I poł. XVII w., zabytkowe kapliczki przydrożne, pomnik przyrody „Skałki Myczkowieckie" z platformą widokową na dolinę Sanu, obiekty gastronomiczne i noclegowe,

 

Jezioro i zapora w Myczkowcach


Bóbrka (16 km) - rezerwat przyrody „Koziniec", miejsce widokowe nad kamieniołomem, bunkry linii obronnej Mołotowa, Galeria rzeźb przydrożnych, Galeria malarska „LeGraż", Pracownia bibułkarska A. Kusza, Pracownia rzeźbiarska Henryka Gągorowskiego, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe

 

Bóbrka, rzeźba przydrożna


Solina (19,4 km) – Zapora wodna na Sanie (z moiżliwością zwierzania wnętrza zapory), Jezioro Solińskie, liczne obiekty gastronomiczne, noclegowe i pamiątkarskie, strzeżone kąpielisko nad Jeziorem Solińskim, przystań dla statków spacerowych, wypożyczalnie sprzętu wodnego,

 

Jezioro i zapora w Solinie


Polańczyk (24,7 km) - dawna cerkiew murowana z 1908 r., dziś sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości z ocaloną cudowną ikoną Madonny z Łopienki, miejsce widokowe w centrum wsi przy wieży ciśnień, statek spacerowy Tramp i Bryza, wypożyczalnie sprzętu wodnego, cypel z plażą i panoramą na zaporę wodną w Solinie, WOPR, galerie malarskie, liczne punkty gastronomiczne pamiątkarskie i noclegowe, sieć szlaków spacerowych

 

Przystań w Polańczyku


Wołkowyja (31,5 km) - widokowe miejsce nad Jeziorem Solińskim, ośrodek zarybieniowy, liczne punkty gastronomiczne i noclegowe, sieć szlaków spacerowych


Bukowiec (34,2 km) - przełom rzeki Solinki, najkrótsze wejście na widokową Korbanię (905 m) z panoramą na Bieszczady i otoczenie Jeziora Solińskiego, odnoga Zalewu Solińskiego na Solince, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe


Terka (40 km) – cerkwisko, zabytkowa dzwonnica parawanowa, malownicza dolina Solinki, liczna stara zabudowa (chyże)

 

Dzwonnica w Terce


Polanki (41,4 km) – otoczona legendą „Kapliczka Szczęśliwego powrotu", malownicze przełomowe odcinki rzeki Solinki,

 

Kapliczka "Szczęśliwego powrotu"


Polanki - parking (42,8 km) – punkt wyjściowy do doliny Łopienki i rezerwatu „Sine Wiry",

 

Cerkiew w Łopience

 

Rezerwat "Sine Wiry"


Buk (45,7 km) - malownicze przełomowe odcinki rzeki Solinki,


Dołżyca (50 km) - miejsce górskich wycieczek pieszych w masyw Łopiennika oraz Falowej, obiekty gastronomiczne, park linowy


Cisna (52,7 km) - dwie prywatne galerie bieszczadzkich artystów, izba przyrodnicza „Dziupla", sala wystaw czasowych bieszczadzkich twórców w Centrum Informacji Turystycznej, wzgórze „Betlejemka" pomnik ku czci żołnierzy i milicjantów poległych w walkach z UPA, restauracja „Siekierezada" z grafikami Jędrka Połoniny, pracownia ikon Jadwigi Denisiuk, pracownia malarska Agnieszki Kwiatkowskiej, GOPR, miejsce górskich wycieczek pieszych (m.in. na Jasło, pasmo Wysokiego Działu), wiele obiektów gastronomicznych, sklepów z pamiątkami i miejsc noclegowych,

 

Cisna z Betlejemki

Liszna (54,7 km) - mini zoo, droga do Roztok Górnych w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją,

Majdan (55.5 km) – stacja bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej i izba muzealna

 

Stacja w Majdanie

Żubracze (57 km) - konie, miejsce pobytu poety i etnografa Kazimierza Józefa Turowskiego w l. 1837-1854, cerkwisko i stary cmentarz z nagrobkiem księcia Władysława Giedroycia

 

Żubracze, widok na Matragonę

Przełęcz Przysłup 651 m (60,4 km) - parking z panoramą na Smerek i Połoninę Wetlińską

Szczerbanówka (63 km) – wodospad Kasarda na Osławie

Maniów (64,5 km) - kaplica, stara łemkowska zabudowa, cerkwisko i stary cmentarz

 

Cmentarz w Maniowie

Wola Michowa (66,7 km) - pomnik żubra, pozostałości kirkutu, pensjonat „Kira" oferujący między innymi przejazdy wozami taborowymi

 

Żubry

Smolnik (71,5 km) - w głębi wsi mur. cerkiew gr. kat. z 1803 r. z ikonostasem i polichromią wnętrza, od 1956 r. kościół rz. kat., stara łemkowska zabudowa, gospodarstwo agroturystyczne „Zagroda Chryszczata" w zaadaptowanych dawnym celach więziennych,

 

Smolnik, kapliczka przydrożna

Nowy Łupków (74 km) - panorama na Przełęcz Łupkowską (640 m) oddzielającą Karpaty Zachodnie od Karpat Wschodnich i pasmo graniczne oraz pasmo Wołosania i Chryszczatej, zakład karny, nieczynna stacja kolejowa w Nowym Łupkowie i Łupkowie, schronisko turystyczne „Radosne Szwejkowo" w Łupkowie, przełęcz Łupkowska, tunel kolejowy pod przełęczą Łupkowską

Osławica (77 km) – bacówka z możliwością zakupu serów owczych oraz gospodarstwo agroturystyczne z serami kozimi

Radoszyce (80,7 km) - drewniana cerkiew gr. kat. z 1868 r., w pobliżu przejście graniczne na Słowację i Węgry

Komańcza (84,8 km) – CIT, cerkiew gr. kat., z izbą muzealną pamiątek łemkowskich w jej podpiwniczeniu, odbudowana w stylu wschodniołemkowskim drewniana cerkiew prawosławna, prywatna kolekcja strojów łemkowskich p. Darii Boiwka, drewniany kościół rzymskokatolicki z 1956 r., obiekty gastronomiczne i noclegowe

 

Komańcza

 

Kościół w Komańczy

Komańcza-Letnisko (86 km) - Klasztor Sióstr Nazaretanek miejsce internowania Prymasa Polski Kard. S. Wyszyńskiego w latach 1955 - 1956

 

Klasztor w Komańczy

Jawornik (88,7 km) - unikatowy cmentarz w nieistniejącej wsi (3 km od głównej drogi)

Rzepedź (90,2 km) - były kombinat drzewny, obelisk Wincentego Pola, obiekty gastronomiczne i noclegowe

Turzańsk (92,3 km) - czynna fil. cerkiew praw. z 1803 r. z ikonostasem i polichromią wnętrza, drewniana dzwonnica słupowa z 1817 roku najwyższa tego typu w Polsce, cmentarz wojenny z I wojny światowej,

 

Turzańsk, cerkiewne "banie"

Rzepedź wieś (97 km) czynna fil. cerkiew gr. kat. z 1824 r. z ikonostasem i polichromią wnętrza, obok cenne kamienne nagrobki, zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne

 

Rzepedź, krzyż przydrożny

Szczawne (102 km) - czynna fil. cerkiew praw. z 1888 r. z ikonostasem i ciekawą polichromią wnętrza, obok nagrobki szlachty m.in. Maksymiliana Groblewskiego, autora utwory scenicznego „Gajek z gór"

 

Szczawne, cerkiew i cmentarz

Wysoczany (108 km) – kąpielisko na Osławie, przełomowe odcinki Osławy

Mokre (111 km) – nowa serkiew greckokatolicka z 1992 r. z ikonostasem z 1900 r., przełomowe kamieniste koryto Osławy

Morochów (113 km) - Prawosławna parafialna (dawniej greckokatolicka), wybudowana ok. 1837 r. z pięknym ikonostasem

Poraż (118 km) – murowany kościół barokowy z 1784 r. z barokowym wnętrzem, przydrożne kapliczki z XIX w., izba regionalna w budynku starej plebanii, murowany pałacyk A. Gubrynowicza z 1928 r.

 

Pałacyk A. Gubrynowicza

Zagórz (124 km) - kościół parafialny z 1697 r., z barokowym wnętrzem i unikatową ikoną Zwiastowania NMP, ruiny klasztoru Karmelitów Bosych na wzgórzu Marymont, rozległa panorama na Zagórz i okolice z wzgórza Marymont, unikalne stacje drogi krzyżowej przy dróżce do klasztoru wykonane przez artystów bieszczadzkich, czynna fil. murowana cerkiew prawosławna z 1836 r., galerie z pracami bieszczadzkich artystów, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, miejsce martyrologii narodu żydowskiego (hitlerowski obóz pracy w Zasławiu), cmentarz wojenny z II wojny światowej żołnierzy Armii Czerwonej, mogiła zbiorowa żołnierzy WOP straconych przez UPA w 1946 r. w Jasielu, Hanusiska - miejsce martyrologii patriotów polskich rozstrzelanych przez hitlerowców w 1944 r.

 

Kościół w Zagórzu

 

Ruiny klasztoru

 

Panorama na Zagórz

 

Stacja drogi krzyżowej

Postołów (128 km) –rozległa panorama na dolinę Sanu i Bieszczady z wzgórza nad miejscowością (tuż przy trasie)

Lesko (132 km) – koniec trasy

Opracowanie i zdjęcia:
Marek Kusiak
http://www.bieszczady-przewodnicy.pl/Przewodnicy/Marek.Kusiak/

Ostatnio zmieniany niedziela, 08 grudzień 2013 13:31
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384